Gyventojų registras

Per kiek dienų parengiama Gyventojų registro pažyma ar išrašas?

Gavus prašymą Gyventojų registro pažymai ar išrašui parengti, dokumentai parengiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tais atvejais, kai būtina gauti papildomus duomenis ar dokumentus informacijai parengti, terminas gali būti pratęstas papildomai 20 darbo dienų.

Pažymos skubos tvarka parengiamos per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs bei kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.

Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašyme pateiktą informaciją, tuomet duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo pateikimo dienos.
Redaguota: 2016-01-05 10:55
Į viršų