Gyventojų registras

Ar prašymą dėl Gyventojų registro pažymos gavimo gali užpildyti, pateikti ir užsakytą pažymą atsiimti pareiškėjo atstovas?

Prašymas dėl pažymos ar išrašo gavimo gali būti pateiktas Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriui  per pareiškėjo (toliau – paslaugos gavėjas) atstovą (toliau – užsakovas).

Prašymą teikiant nurodytu būdu, svarbu žinoti, kad:
  • tuo atveju, kai paslaugos gavėjo prašymą paduoda užsakovas, turintis teisę atstovauti paslaugos gavėjui, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir paslaugos gavėjo prašymą, kuriame papildomai turi būti nurodyti užsakovo ir paslaugos gavėjo vardai, pavardės ir gyvenamųjų vietų adresai;
  • tuo atveju, kai paslaugos gavėjo prašymą paduoda užsakovas, neturintis dokumento, liudijančio jo teisę atstovauti paslaugos gavėjui, prašymas dėl asmens duomenų teikimo gali būti pateikiamas paslaugos gavėjo vardu, tačiau teisė pasirašyti prašymą ir atsiimti užsakytus dokumentus suteikiama tik paslaugos gavėjui, pateikusiam asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
Papildoma informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.

 
Redaguota: 2019-09-05 08:25
Į viršų