Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Koks yra terminas Nekilnojamojo turto registre registruoti nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį?

Statybos būdu įgyto turto registravimo Nekilnojamojo turto registre terminai nustatyti Statybos įstatyme.

39 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar neypatingas statinys ir daiktinės teisės į jį, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesudėtingas statinys ir daiktinės teisės į jį ne vėliau kaip per 3 metus nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo pradžios turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu.

 
Redaguota: 2017-01-17 08:29
Į viršų