Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip dažnai Nekilnojamojo turto registre turi būti keičiami nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys (registruojami pasikeitimai)?

Statybos būdu įgyto turto registravimo ir kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre terminai nustatyti Statybos įstatyme.

39 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pasikeitę nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduotos pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių pagrindu Nekilnojamojo turto registre tikslinami ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus nuo nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre pagal šio straipsnio 1 dalį. Vadovaujantis šio Įstatymo 33 straipsniu, sustabdžius statinio statybą, nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio kadastro duomenų Nekilnojamojo turto registre tikslinti neprivaloma.


 


Redaguota: 2017-01-17 08:32
Į viršų