Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Koks yra terminas Nekilnojamojo turto registre registruoti baigtą statyti statinį?

Statybos būdu įgyto turto registravimo Nekilnojamojo turto registre terminai nustatyti Statybos įstatyme.

28 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos. Statybos užbaigimo aktas ir deklaracija apie statybos užbaigimą surašomi visų statytojų (užsakovų) vardu.

 
Redaguota: 2022-02-23 13:24
Į viršų