Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galima išregistruoti žymą dėl gyvenamųjų patalpų priskyrimo šeimos turtui?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 184 straipsnyje nurodyta, kad juridinis faktas „šeimos turtas“ išregistruojamas abiejų sutuoktinių, vieno iš buvusių sutuoktinių ar vieno iš skyrium gyvenančių sutuoktinių prašymo išregistruoti objektą pagrindu. Įregistravimui irgi reikia abiejų sutuoktinių prašymo.

Prašymas dėl juridinio fakto išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, taip pat prašymą siunčiant  paštu adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius, pateikiant asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose;   iš anksto registruotis vizitui galite čia. Prašymo formą atlikti veiksmus Nekilnojamojo turto registre galima rasti nuorodoje.
Prašymą galima pateikti ir prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Kaip pateikti prašymą išregistruoti juridinį faktą?
  1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
  2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
  3. Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ bei nuspauskite Jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Šeimos turto išregistravimas“.
  4. Užpildykite reikalingus duomenis ir pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite išregistruoti įregistruotą žymą.
  5. Pasirašykite prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu ir perduokite registravimui.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 76 punkte.
 

Redaguota: 2024-06-27 14:55
Į viršų