Gyventojų registras

Kokiu būdu nekilnojamojo turto savininkas gali gauti duomenis apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jam priklausančiose patalpose arba pastate?

Nekilnojamojo turto savininkui (bendraturčiui), pateikus laisvos formos prašymą, seniūnija ar kitas savivaldybės padalinys, kuris vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją, nemokamai išduoda pažymą apie jam priklausančiose patalpose (nurodytu adresu) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Šią pažymą nekilnojamojo turto savininkas gali taip pat gauti, pateikęs laisvos formos prašymą valstybės įmonei Registrų centrui.  Informaciją, kokiu būdu pateikti prašymą, rasite čia. Dokumentų parengimo įkainius rasite nuorodoje.

 
Redaguota: 2019-08-09 13:29
Į viršų