Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Sudaryta sutartis dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nekilnojamojo daikto nuomos sutarties pakeitimo. Kokia tvarka galima įregistruoti ši faktą Nekilnojamojo turto registre?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti  juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties pakeitimo, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos sutarties pakeitimo  fakto atsiradimą patvirtinančius dokumentus (sutartį dėl NTR įregistruotos nekilnojamojo daikto nuomos sutarties pakeitimo).

Prašymas  gali būti pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (išankstinę vizito registraciją galite atlikti čia), paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu  ir siųsti elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti dokumentai. Prašymo formą rasite nuorodoje.

Dokumento, patvirtinančio juridinio fakto pakeitimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.
Registravimo darbų įkainius rasite nuorodoje.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti/išregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.  
 

Redaguota: 2023-11-23 09:14
Į viršų