Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kuo skiriasi žemės sklypo kadastrinis numeris nuo unikalaus numerio?

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 102 punkte nustatyta, kad įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą.
Žemės sklypui suteikiamas žemės sklypo kadastro numeris iš trijų dalių dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX/YYYY:ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietovės kodas, YYYY – kadastro bloko kodas, ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke); žemės sklypo unikalus numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą žemės sklypo egzistavimo laiką.
Redaguota: 2016-10-14 09:33
Į viršų