Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Kokia tvarka yra teikiami Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys?

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys nėra vieši. Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti registro duomenis turi teisę gauti antstoliai, advokatai, bankai, notarai bei kitos institucijos, nurodytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose.
 
Registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik teismai ir teisėtvarkos institucijos.
 
Registro išrašus galite gauti šiais būdais:

- asmeniškai atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus prašymą (prašymo forma užpildoma vietoje),būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
- paštu atsiuntus prašymą Registrų centrui, pridedant asmens dokumento kopiją ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas.
- teikiant prašymą elektroniniu paštu info@registrucentras.lt , siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Asmens prašymas laikomas pateiktu, kai yra sumokėtas atlyginimas už registro duomenis ir pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
 
Prašymo formą rasite čia.Redaguota: 2023-07-26 13:36
Į viršų