Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Pagal kokius paieškos kriterijus yra atliekama duomenų paieška Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre?

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašai yra rengiami, atliekant paiešką pagal šiuos kriterijus:

  • neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens vardą, pavardę ir asmens kodą;
  • asmens, kurio civilinis veiksnumas tam tikroje srityje apribotas, vardą, pavardę ir asmens kodą;
  • nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų, kurio teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos;
  • asmens, pateikusio išankstinį nurodymą vardą, pavardę ir asmens kodą;
  • asmens, sudariusio pagalbos sutartį vardą, pavardę ir asmens kodą;
  • asmens, kuris teikia pagalbą, priimant sprendimus tam tikroje srityje, vardą, pavardę ir asmens kodą;
  • Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektui suteiktą identifikavimo kodą registre.

Pažymėtina, kad jeigu asmens duomenų nėra Gyventojų registre arba tarp registro duomenų teikėjo iki 2011 m. sausio 1 d. Lietuvos notarų rūmams pateiktų duomenų nenurodytas asmens kodas, duomenų paieška atliekama pagal asmens vardą, pavardę ir gimimo datą.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaguota: 2016-09-05 13:59
Į viršų