Turto arešto aktų registras

Kaip gauti Turto arešto aktų registro duomenis?

! Registro duomenis (ir asmens duomenis) turi teisę gauti asmenys, nurodę Registro duomenų naudojimo tikslą ir asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygą. Duomenis, susijusius su konkretaus turto arešto akto registravimo faktu Registre (Registro išrašą, liudijantį turto arešto buvimo ar nebuvimo Registre faktą), turi teisę gauti bet kuris fizinis ir (ar) juridinis asmuo, nurodęs Registro duomenų naudojimo tikslą.
 
Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti Registro duomenis.
Prašymą galite pateikti šiais būdais:
 
1. Elektroniniu būdu.
Prašymas užpildomas Registrų duomenų platinimo programoje, nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis sumokamas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema. Registro išrašą galima atsiimti elektroniniu būdu arba asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
2. Bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Registruotis vizitui galite čia.
Prašymo forma užpildoma ir nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis sumokamas vietoje  Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymas pateikiamas per įgaliotą asmenį, kartu turi būti pateikiamas Civilinio kodekso nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

3. Atsiųsti paštu Registrų centrui (Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius).
Prašymo formą rasite čia.

 
Turto arešto aktų registro išrašai gali būti pateikti pagal:
• turto arešto akto identifikavimo kodą;
• skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą;
• areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre;
• skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu asmuo neregistruotas Gyventojų registre.
 

Redaguota: 2023-05-17 07:05
Į viršų