Turto arešto aktų registras

Kada išregistruojamas turto arešto aktas?

Turto arešto aktas iš Turto arešto aktų registro išregistruojamas vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo 10 straipsnyje ir Turto arešto aktų registro nuostatų 28 punkte įtvirtintais pagrindais:
 
1. turto arešto aktą priėmusios institucijos, teismo sprendimo (nutarties) arba kitos institucijos ar pareigūno, turinčių teisę panaikinti turto areštą, sprendimo duomenimis;
2. turto pardavimo (perdavimo išieškotojui) akto duomenimis, kai turtas parduotas (perduotas išieškotojui) Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;
3. Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 3 dalyje nurodytu antstolio pranešimu apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pabaigą;
4. pasibaigus turto arešto terminui;
5. Civilinio kodekso 6.927 straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju;
6. Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais;
7. kai Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių, kitų valstybių juridinis asmuo, juridinio asmens statuso neturintis subjektas, jo atstovybė ar filialas, Turto arešto aktų registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas kaip skolininkas ar areštuojamo turto savininkas, yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro;
8. kai Turto arešto aktų registre įregistruotame turto arešto akte nurodytas areštuotas turtas yra netinkamai identifikuotas, nepateikti (pateikti ne visi) Turto arešto aktų registro nuostatuose nurodyti turtą identifikuojantys duomenys, nepateiktas turto arešto suteiktas identifikavimo kodas (jeigu turtas registruotas viešame registre), išskyrus Civilinio proceso kodekse ir Baudžiamojo proceso kodekse nustatytus atvejus, kuriais išsamūs turtą identifikuojantys duomenys gali būti nenurodyti. 
Redaguota: 2023-05-16 09:50
Į viršų