Vedybų sutarčių registras

Ar išduodamos Vedybų sutarčių registre esančios dokumentų kopijos?

Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik šie asmenys: notarai, asmenys, turintys teisę atlikti notarinius veiksmus, nurodyti Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, antstoliai (tik funkcijoms, nurodytoms Antstolių įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, atlikti), konsuliniai pareigūnai, teismai, teisėtvarkos, mokesčių administravimo institucijos, kiti įstatymuose nurodyti asmenys. Asmuo turi teisę gauti Vedybų sutarčių registrui pateiktų dokumentų kopijas apie save, kaip nustatyta Vedybų sutarčių registro nuostatų 84 punkte.
 
Redaguota: 2016-06-27 14:36
Į viršų