Įgaliojimų registras

Pagal kokius duomenų paieškos kriterijus yra atliekama paieška Įgaliojimų registre?

Įgaliojimų registro išrašai apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus gali būti parengti, atlikus paiešką:
  • įgaliotojo ar įgaliotinio fizinio asmens identifikavimo kodą (asmens kodą arba ILTU kodą) ir įgaliojimo notarinio registro numerį arba asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, suteiktą registracijos numerį;
  • įgaliotojo ar įgaliotinio fizinio asmens gimimo datą, vardą, pavardę ir įgaliojimo notarinio registro numerį arba asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, suteiktą registracijos numerį;
  • įgaliotojo ar įgaliotinio juridinio asmens kodą ir įgaliojimo notarinio registro numerį arba asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, suteiktą registracijos numerį;
  • jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, – pagal užsienyje suteiktą įgaliotojo ar įgaliotinio juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimą ir įgaliojimo notarinio registro numerį arba asmens, nurodyto Civilinio kodekso 2.138 straipsnio 2 dalyje, suteiktą registracijos numerį.
 
Įgaliojimų registro išrašai apie informacinėmis priemonėmis sudarytus įgaliojimus gali būti teikiami pagal:
  • įgaliotojo ar įgaliotinio fizinio asmens identifikavimo kodą (asmens kodą arba ILTU kodą) ir informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo identifikavimo kodą;
  • įgaliotojo ar įgaliotinio fizinio asmens gimimo datą, vardą, pavardę ir informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo identifikavimo kodą;
  • įgaliotojo ar įgaliotinio juridinio asmens kodą ir informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo identifikavimo kodą.
 
Įgaliojimų registro išrašai apie prokūras gali būti teikiami pagal:
  • prokuristo asmens identifikavimo kodą (asmens kodą arba ILTU kodą) ir prokūros identifikavimo kodą;
  • pagal prokuristo gimimo datą, vardą, pavardę ir prokūros identifikavimo kodą;
  • prokūrą išdavusio juridinio asmens kodą ir prokūros identifikavimo kodą.

Redaguota: 2023-06-23 11:51
Į viršų