Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip užregistruoti paveldėjimo būdu įgytas nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 47  punkte nurodyta, kad  jei daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą arba juridiniai faktai atsiranda, pasibaigia ar pasikeičia po notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba notaro patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių įsigaliojimo arba kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (arba) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti, išregistruoti daiktines teises ir (arba) juridinius faktus arba pakeisti jų duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių ir (arba) juridinių faktų atsiradimą, pasibaigimą ar pasikeitimą, Registro tvarkytojui pateikiami tik per notarą elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – per notarą). Prašymą įregistruoti, išregistruoti daiktines teises ir (arba) juridinius faktus arba pakeisti jų duomenis notaras Registro tvarkytojui perduoda nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sandorio patvirtinimo arba sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių įsigaliojimo arba paveldėjimo teisės liudijimo ir (arba) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo dienos.

 


Redaguota: 2024-04-15 15:52
Į viršų