Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, kad pastatas ar patalpa būtų priskirtas šeimos turtui? Kas gali pateikti prašymą ir kokia šios paslaugos kaina?

Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje apibrėžtos turto priskyrimo šeimos turtui nuostatos. Šeimos turtui gali būti priskiriamas vieno iš sutuoktinių turtas, kuris yra naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti.  

Juridinis faktas apie  pastato ar patalpos (buto) priskyrimą šeimos turtui Nekilnojamojo turto registre  registruojamas pagal vieno iš sutuoktinių prašymą, kuriame nurodoma, kad šeima nuolat gyvena tame gyvenamajame name ar bute. Prašymą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui dėl šio juridinio fakto įregistravimo turi teisę teikti tik santuoką sudaręs asmuo. Dokumentų, patvirtinančių santuokos įregistravimą nereikalaujama. Tačiau jei butas yra įkeistas hipoteka, tai gali būti reikalaujama kreditoriaus sutikimo, jei Lietuvos Respublikos hipotekos registro duomenyse yra nurodyta kliūtis juridiniam faktui įregistruoti (pvz. kliūtis juridiniam faktui registruoti būtų hipotekos / įkeitimo sutarties šalių susitarimas „kitaip neapsunkinti“, kitaip neapriboti“ ir pan.).
Prašymas gali būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

 • pateikiant prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (registruotis vizitui galite čia);
 • siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
 • siunčiant   paštu (siunčiant paštu prie prašymo turite pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją) ir  teikiamų dokumentų originalai.
 • pateikiant prisijungus prie Registrų centro savitarnos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Kaip pateikti prašymą įregistruoti juridinį faktą?
 1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
 2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
 3. Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ bei nuspauskite jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Šeimos turto įregistravimas“.
 4. Užpildykite reikalingus duomenis ir pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite įregistruoti šeimos turtą.
 5. Pasirašykite prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu ir perduokite registravimui.

Jeigu prašymas paduodamas Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.
 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiami tik dokumentų originalai arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte. 

Juridiniai faktai (žymos) įregistruojami per 5 darbo dienas.  Atlyginimo dydis už juridinio fakto, susijusio su nekilnojamuoju daiktu, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre yra 8.19 EUR. Asmenų pageidavimu juridiniai faktai gali būti įregistruojami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami tokio dydžio atlyginimo už juridinių faktų registravimą priedai:

 • per 3 darbo dienas – 30 procentų nustatyto atlyginimo; 
 • per 2 darbo dienas – 50 procentų nustatyto atlyginimo;
 • per 1 darbo dieną – 100 procentų nustatyto atlyginimo.

Nekilnojamojo turto registravimo paslaugų įkainius rasite šioje nuorodoje.


 
 

Redaguota: 2023-06-20 15:52
Į viršų