Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, kad pastatas ar patalpa būtų priskirtas šeimos turtui? Kas gali pateikti prašymą ir kokia šios paslaugos kaina?

Juridinis faktas „šeimos turtas“ apie nekilnojamojo daikto (išskyrus žemės sklypą ir inžinerinį statinį) ar turtinės teisės į šį nekilnojamąjį daiktą priskyrimą šeimos turtui įregistruojamas Registre abiejų sutuoktinių prašymo įregistruoti objektą, kuriame nurodoma, kad šis nekilnojamasis daiktas yra nuolatinė jų šeimos gyvenamoji vieta, pagrindu. Juridinis faktas „šeimos turtas“ gali būti įregistruojamas tik dėl vieno nekilnojamojo daikto (iš vienam ar abiem sutuoktiniams priklausančių nekilnojamųjų daiktų) ar vienos turtinės teisės (iš vienam ar abiem sutuoktiniams priklausančių turtinių teisių) į šį nekilnojamąjį daiktą priskyrimo šeimos turtui. Tačiau jei turtas yra įkeistas hipoteka, tai gali būti įregistruojamas tik kartu su prašymu įregistruoti Registro objektą Registro tvarkytojui pateikus kreditoriaus sutikimą. Pašymas įregistruoti juridinį faktą laikomas gautu ir pradedamas nagrinėti tik gavus atlyginimą; prašymą galite pateikti:

  • bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (registruotis vizitui galite čia);
  • siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
  • siunčiant paštu teikiamų dokumentų originalus;
  • prisijungus prie Registrų centro savitarnos viršutiniame meniu pasirinkus „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“, naujai atsidariusio lango kairiajame meniu  -  „Mano prašymai“ bei spustelėjus Jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Šeimos turto įregistravimas“.  Užpildžius reikalingus duomenis, pasirenkamas laikotarpis per kiek laiko įregistruoti šeimos turtą. Sutuoktiniui pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, kitam sutuoktiniui gavus pranešimą ir taip pat pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, prašymas  perduodamas Registro tvarkytojui.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Teikiamas juridinio fakto atsiradimą/pakeitimą  patvirtinančio dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas ar kopija. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Taip pat gali būti pateikiamos rašytinių dokumentų skaitmeninės kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 76 punkte.

Nekilnojamojo turto registravimo paslaugų įkainius rasite šioje nuorodoje. 
 

Redaguota: 2024-01-17 14:28
Į viršų