Registrų centro klientų savitarna

Ar yra galimybė Registrų centro klientų savitarnos sistemoje gauti duomenis apie kito asmens turtą?

Jus dominančio nekilnojamojo daikto Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis galite sužinoti Registrų centro klientų savitarnos sistemoje įsigiję bet kurio Jūsų nurodytu adresu esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo elektroninę kopiją. Pažymėtina, kad savitarnoje teikiamame išraše nekilnojamojo turto savininko asmeniniai duomenys nėra nurodomi, vietoj fizinio asmens vardo ir pavardės atvaizduojami žodžiai "FIZINIS ASMUO" ir nerodomas nei fizinio asmens kodas, nei gimimo data, taip pat išrašas nėra tvirtinamas registro tvarkytojo spaudu ir parašu, tačiau tokį išrašą yra galimybė išsaugoti  kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti. Savitarnos sistemoje sugeneruotas išrašas yra saugomas 60 dienų.
 
Norėdami gauti išrašą su turto savininko duomenimis, jį galite užsisakyti savitarnos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro skiltyje, kairiajame meniu spustelėję nuorodą "Registro išrašai ir pažymos" bei pasirinkę dokumento tipą "Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą". 

Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose pateikti Registro duomenis turit būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą, pasižadėjimas apmokėti už suteiktas paslaugas ir nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. 

Taip pat norime Jus informuoti, kad pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 235 punktą teikiant prašymą pateikti duomenis apie kitų asmenų turtą, prašyme turi būti pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra Registre, teises ir laisves.

Užsakytą išrašą su turto savininko duomenimis galėsite atsiimti pasirinktame Registrų centro padalinyje arba gauti nurodytu pašto adresu. Turto, kurio išrašą įsigysite, savininkas apie tokius veiksmus bus informuotas Asmenų, kurie domėjosi registru sąraše bei el. laišku, jeigu yra užsisakęs Kas domėsis registru  prenumeratą.
 

Redaguota: 2024-01-31 08:58
Į viršų