Turto arešto aktų registras

Kaip sužinoti, ar areštuotos įmonės akcijos?


Norėdami gauti Turto arešto aktų registro išrašą apie turtui (akcijoms) taikomą areštą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti Registro duomenis.

Prašymą gauti duomenis galite pateikti šiais būdais:
  1. elektroniniu būdu.
Prašymas užpildomas Registrų duomenų platinimo programoje, nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis  sumokamas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema. Registro išrašą galima atsiimti elektroniniu būdu arba asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje;
 
  1. Bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Prašymo forma užpildoma ir nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis sumokamas vietoje (jeigu registro išrašas siunčiamas prašymą pateikusio asmens nurodytu pašto adresu, registro išrašo siuntimo išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo). Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 
  1. Atsiųsti paštu Registrų centrui.
Prašymo formą rasite čia.
Prie  prašymo turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenis  (jeigu registro išrašas siunčiamas prašymą pateikusio asmens nurodytu pašto adresu, registro išrašo siuntimo išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo).
 

Asmens prašymas laikomas pateiktu, kai yra sumokėtas atlyginimas už registro duomenis ir pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.

Atkreipiame dėmesį, kad:
- jeigu vertybiniai popieriai (akcijos) platinami viešai, t. y. depozitoriume atidaryta vertybinių popierių sąskaitą, vertybinių popierių emisijai suteiktas ISIN  (angl. International Securieties Identification Number) kodas, paiešką Registre reikia atlikti pagal emisijai suteiktą ISIN kodą arba skolininko/akcijų savininko asmens kodą;
- jeigu vertybiniai popieriai nėra viešai platinami, tuomet paiešką Registre reikia atlikti pagal skolininko/akcijų savininko asmens kodą.

Redaguota: 2017-06-06 15:24
Redaguota: 2017-08-17 09:51
Į viršų