Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kaip pateikti uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašą į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS)?

Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų sąrašai turi būti teikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) šios informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Duomenys apie akcininkus turi būti pateikti į JADIS ir tais atvejais, kai iki JADIS įdiegimo akcininkų sąrašai buvo pateikti Juridinių asmenų registrui. Į Juridinių asmenų registrą buvo teikiami akcininkų sąrašai, kurie buvo skenuojami, tačiau duomenys apie akcininkus nebuvo registruojami, todėl nėra galimybės perkelti duomenis į JADIS. Duomenų teikėjai duomenis apie akcininkus gali pateikti JADIS tvarkytojui tik elektronine forma, o šių duomenų pagrindu suformuoti akcininkų sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.
Šiuo metu galima naudotis:
- Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
-LT ID parašu;
- mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia ir Tele2  išduotu kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu;
- Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota  asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.
Duomenis į JADIS gali teikti bendrovės vadovas, jo įgaliotas asmuo arba prokuristas. Teikti duomenis į JADIS turi būti išduotas atskiras įgaliojimas nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui.
Duomenys į JADIS teikiami neatlygintinai, išskyrus atvejus, kai visų bendrovės akcijų savininkas yra vienas asmuo. Kai teikiami duomenys apie vienintelį akcininką yra sugeneruojamas Krepšelis, kurį apmokėti reikia savitarnos sistemoje. Atlyginimas už vienintelio akcininko duomenų įregistravimą Juridinių asmenų registre - 8,30 euro.

Norint pateikti duomenis į JADIS, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie
Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), įeiti į skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje savitarnos lango pusėje esančiame meniu reikia spustelėti nuorodas: Juridinių asmenų dalyviai (JADIS) > Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie bendrovės akcininkus, suformuojamas akcininkų sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens  elektroniniu parašu. Detalesnę informaciją rasite Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą. Teikiant akcininkų sąrašą į JADIS pirmą kartą, teikiami aktualūs duomenys, t.y. pateikiami duomenys tik apie tuos akcininkus, kurie turėjo bendrovės akcijų duomenų pateikimo dieną, tačiau sistema leidžia įvesti ir istorinius duomenis.  Uždarosios akcinės bendrovės, kurios neturi duomenų apie bendrovės akcininką, gali JADIS tvarkytojui nepateikti šio akcininko duomenų, jei jo turimų akcijų procentinė dalis sudaro ne daugiau kaip 10 procentų visų uždarosios akcinės bendrovės išleistų akcijų. Šiuo atveju sistemoje pažymimas laukas Yra akcininkų, kurių duomenys nežinomi. 

Jeigu teikiami duomenys, kai buvo įregistruoti nauji įstatai tik dėl litų perskaičiavimo į eurus, reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkus atitinkamą rolę (vadovas, įgaliotas asmuo, prokuristas), įeiti į skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje savitarnos lango pusėje esančiame meniu reikia spustelėti nuorodas: Juridinių asmenų dalyviai (JADIS)> Dalyvių sąrašo teikimas> Prašymas registruoti dalyvių sąrašą> Valiutos išraiškos pasikeitimas. Jeigu kartu su valiutos pasikeitimu buvo padidintas įstatinis kapitalas, fiksuojamas įvykis - Įgijimas įsteigus bendrovę arba padidinus įstatinį kapitalą. Jeigu kartu su valiutos pasikeitimu buvo sumažintas įstatinis kapitalas, fiksuojamas įvykis - Anuliavimas.
  
Atkreiptinas dėmesys, kad į JADIS pateiktuose akcininkų sąrašuose klaidų negali ištaisyti nei duomenų teikėjas, nei sistemos administratorius, todėl prieš pasirenkant funkciją Pateikti, reikia duomenis kruopščiai patikrinti. Sistemoje suformuotą, bet dar nepateiktą akcininkų sąrašą galima atsispausdinti, taip pat jį koreguoti. Jeigu išaiškėja, kad buvo pateiktas klaidingas akcininkų sąrašas, bendrovės vadovo prašymu jis gali būti anuliuojamas ir teikiamas iš naujo.

 
Redaguota: 2024-05-09 13:51
Į viršų