Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti norint užregistruoti subnuomos sutartį Registrų centre?

Informuojame, kad pateikti prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą dėl juridinio fakto apie sudarytą subnuomos sutartį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galimybės nėra. Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti subnuomos sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą Nekilnojamojo turto registrui.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti subnuomos sutartį Registrų centro savitarnoje?
  1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
  2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
  3. Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ ir reikalingos paslaugos pavadinimą „Subnuomos sutarties sudarymas“.
  4. Užpildykite reikalingus duomenis sutarčiai sudaryti ir, jeigu reikia, įrašę kitus įsipareigojimus, sutarties nutraukimo pagrindus bei kitas sutarties sąlygas suformuokite sutartį.
  5. Pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite įregistruoti subnuomos sutartį.
  6. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu ir perduokite registravimui.
Registrų centro savitarnoje galima ne tik sudaryti ir įregistruoti, bet ir teikti prašymą išregistruoti subnuomos sutartį bei susitarimą nutraukti subnuomos sutartį pasibaigus sutarties terminui.
 
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto subnuomos sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius juridinio fakto atsiradimą (subnuomos sutartį).

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte nurodyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui teikiamas tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte

 

Redaguota: 2023-09-29 13:32
Į viršų