Testamentų registras

Kokie dokumenta​i pateikiami Re​gistro tvarkyto​jui įregistruo​ti ir išregistruoti prokūrą?

Reikalavimus prokūrai bei jos nustatymui reglamentuoja Civilinio kodekso 2.176 - 2.185 straipsniai.
Juridinio asmens valdymo organui, juridinio asmens savininkui ar jo įgaliotam asmeniui juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka išdavus prokūrą, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą įregistruoti prokūrą - formas JAR-1 ir JAR-PRO.
2. Prokūrą.
Jeigu prokuristas - užsienio fizinis asmuo, turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama. Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta pateikiami
transliteruoti.

Juridinio asmens prašymai dėl prokūros įregistravimo gali būti teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, kuriam yra išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus dėl juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo. Dokumentų ir duomenų teikėjas privalo turėti kvalifikuotą elektroninį parašą. Registruojant prokūrą, reikia suvesti tik prokuristo duomenis ir įkelti PDF formatu išsaugotą ir elektroniniu parašu pasirašytą prokūrą. Forma JAR-1E susigeneruoja automatiškai ir sistema leidžia ją pasirašyti.  

Už prokūros įregistravimą ir išregistravimą mokamas 4,15 Eur atlyginimas.

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prokūros atšaukimo ar atsisakymo, pasibaigus ribotai prokūrai, arba prokuristo mirties Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą išregistruoti prokūrą.
2. Dokumento, patvirtinančio, kad atstovaujamasis prokūrą atšaukė, prokuristas jos atsisakė, originalą ar nuorašą.
3. Fizinio asmens, teikiančio prašymą, tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Juridinio asmens prašymai dėl prokūros išregistravimo gali būti teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, kuriam yra išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus dėl juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo. Dokumentų ir duomenų teikėjas privalo turėti kvalifikuotą elektroninį parašą.

Prokūrą Juridinių asmenų registro tvarkytojas taip pat išregistruoja, įregistravęs juridinio asmens teisinį statusą "Likviduojamas", "Bankrutuojantis", "Reorganizuojamas".


 

Redaguota: 2021-08-02 15:23
Į viršų