Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami R​e​gistro tvarky​to​jui suteikti paramos gavėjo statusą? Ar yra galimybė pateikti prašymą elektroniniu būdu?

Paramos gavėjo statusas gali būti suteiktas Labdaros ir paramos įstatyme išvardytiems viešiesiems juridiniams asmenims.

Kad būtų suteiktas paramos gavėjo statusas, bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (iš anksto registruotis galite čia) reikia pateikti:
1. Prašymą forma JAR-PGS.
2. Prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu prašymą teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
3. Dokumentų teikėjo asmens dokumentą. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, pridedama asmens dokumento paprasta kopija.
Už paramos gavėjo statuso suteikimą mokamas 4,15 Eur atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Prašymą suteikti paramos gavėjo statusą galima pateikti ir elektroniniu būdu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Vadovas ar  įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas įgaliojimas,  elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo duomenų registravimaspatvirtinus, kad kontaktiniai duomenys teisingi arba įrašius pakeistus kontaktinius duomenis, turės pasirinkti keičiamus duomenis - Paramos gavėjo statusas, pažymėti langelį Paramos gavėjasTęsti (žaliame lauke matys įrašą Informacija išsaugota).   Atlikus išvardytas procedūras ir spustelėjus Tęsti, savitarnos sistema sugeneruos prašymą keisti duomenis (JAR-1-E), kurį reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentas pasirašomas paspaudus nuorodą Pasirašyti. Kai dokumentas bus  pasirašytas, paslaugą reikia įdėti į krepšelį ir atlikti apmokėjimo procedūrą per elektroninę bankininkystę, neišėjus iš savitarnos sistemos. 

Svarbu! 
Registro tvarkytojas panaikina juridinio asmens paramos gavėjo statusą, jeigu:
1. gauna bent vienos iš Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytų kontrolės institucijų pažymą Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais;
2. su prašymu panaikinti jam paramos gavėjo statusą kreipiasi pats juridinis asmuo;
3. juridiniam asmeniui įregistruojamas teisinis statusas "Inicijuojamas likvidavimas", "Likviduojamas", "Bankrutuojantis", "Bankrutavęs", taip pat išregistravus pertvarkyto juridinio asmens teisinį statusą "Pertvarkomas" iš Registro;
4. paramos gavėjas labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga, nepateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos, arba labdaros ir paramos fondas ar asociacija, nepateikę metinės ataskaitos per Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, šių dokumentų nepateikė per 2 mėnesius nuo tada, kai buvo įspėti apie šį pažeidimą. Registro tvarkytojas įspėjimą apie pažeidimą išsiunčia Registre nurodytu elektroninio pašto adresu korespondencijai arba registruotu paštu labdaros ir paramos fondo, asociacijos ar viešosios įstaigos buveinės adresu, jeigu labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga elektroninio pašto adreso korespondencijai nėra pateikusi Registro tvarkytojui.

Išsamiai paramos gavėjo statuso suteikimo ir jo panaikinimo tvarka reglamentuota Juridinių asmenų registro nuostatų dešimtajame skirsnyje.
Redaguota: 2023-08-03 13:47
Į viršų