Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui registr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "Likviduojamas"?

Likviduoti juridinį asmenį sprendimą priima atitinkamą teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme nurodytas organas (pav.: individualioje įmonėje - jos savininkas, akcinėje bendrovėje ar uždarojoje akcinėje bendrovėje - visuotinis akcininkų susirinkimas ar vienintelis akcininkas). Priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir paskyrus likvidatorių (likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo), likvidatorius turi apie likvidavimą pranešti Civilinio kodekso 2.112 straipsnio nustatyta tvarka.
Likvidatorius ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registrų centrui pateikia dokumentus įregistruoti teisinį statusą "Likviduojamas":
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą  forma JAR-1, formas: JAR-TST-1, JAR-LK1.
2. Sprendimą likviduoti juridinį asmenį.
3. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu likvidatorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą, teikiant prašymą popieriniu būdu, mokamas 16,90 Eur atlyginimasInformaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą pateikti prašymą įregistruoti teisinį statusą Likviduojamas galima, jeigu sistemoje yra įregistruotas įgaliotas asmuo, kuris turi teisę teikti duomenis ir pasirašyti dokumentus ir kurio duomenys įregistruoti sistemoje. 
Įgaliotas asmuo elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo  duomenų registravimaspatvirtinus, kad kontaktiniai duomenys teisingi arba įrašius pakeistus kontaktinius duomenis turės pasirinkti keičiamus duomenis - Teisinio statuso įregistravimas. Pasirinkus statusą Likviduojamas reikės nurodyti, kas priėmė sprendimą likviduoti (institucija, juridinio asmens organas, dalyvis) bei sprendimo priėmimo datą. Išsaugojus duomenis ir spustelėjus Tęsti, sistema sugrąžins į skiltį Keičiami duomenys, kur spustelėjus nuorodą Organai reikės išregistruoti juridinio asmens vadovą, kolegialų valdymo organą bei jo narius. Išsaugojus duomenis ir spustelėjus Tęsti, sistema sugrąžins į skiltį Keičiami duomenys, kur spustelėjus nuorodą Likvidatorius, reikia įrašyti duomenis apie likvidatorių. Atlikus išvardytas procedūras ir spustelėjus Tęsti, savitarnos sistema sugeneruos prašymą keisti duomenis (JAR-1-E), kurį reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Svarbu pažymėti, kad prie prašymo būtina pridėti dokumentą, patvirtinantį sprendimą likviduoti juridinį asmenį. Įkeliamas dokumentas turi būti išsaugotas PDF arba ADOC formate. Dokumentai pasirašomi paspaudus nuorodą Pasirašyti.

Atlyginimas už teisinio statuso įregistravimą elektroniniu būdu - 9,12 euro. Krepšelis turi būti apmokėtas neišėjus iš savitarnos sistemos.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui peržiūrėjus pateiktus duomenis ir dokumentus ir nenustačius trūkumų, bus įregistruotas teisinis statusas ir prašymo būsena bus pakeista į Įvykdytas. Apie pasikeitusią prašymo būseną duomenų bei dokumentų teikėjas elektroniniu paštu gaus žinutę Juridinių asmenų registre įrašytu elektroniniu paštu.

Prašymus ir kitus dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui  pateikti galima ir Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu (per E. pristatymą), jei kiekvienas dokumentas pasirašytas atitinkamų asmenų (prašymai, likvidavimo aktas – likvidatoriaus, protokolas – susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, vienintelio akcininko sprendimas - vienintelio akcininko ir t.t.) kvalifikuotais elektroniniais parašais. Elektroniniu paštu teikiami dokumentai nepriimami, neregistruojami ir nenagrinėjami.

Redaguota: 2023-08-03 13:46
Į viršų