Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui registr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "Likviduojamas"?

Likviduoti juridinį asmenį sprendimą priima atitinkamą teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme nurodytas organas (pav.: individualioje įmonėje - jos savininkas, akcinėje bendrovėje ar uždarojoje akcinėje bendrovėje - visuotinis akcininkų susirinkimas). Priėmus sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir paskyrus likvidatorių (likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo), likvidatorius turi apie likvidavimą pranešti Civilinio kodekso 2.112 straipsnio nustatyta tvarka.
Likvidatorius ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registrų centrui pateikia dokumentus įregistruoti teisinį statusą "Likviduojamas":
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą  forma JAR-1, formas: JAR-TST-1, JAR-LK1.
2. Sprendimą likviduoti juridinį asmenį.
3. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu likvidatorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
Už įregistravimą mokamas 16,90 Eur atlyginimas.  Teikiant prašymą elektroniniu būdu, mokamas 9,12 euro atlyginimas. Atlyginimą sumokėti galima grynaisiais pinigais bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba pavedimu. Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čiaTeikiant prašymą elektroniniu būdu, krepšelis turi būti apmokamas Registrų centro klientų savitarnos sistemoje.

Elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą pateikti prašymą įregistruoti teisinį statusą Likviduojamas galima, jeigu sistemoje yra įregistruotas įgaliotas asmuo, kuris turi teisę teikti duomenis ir pasirašyti dokumentus ir kurio duomenys įregistruoti sistemoje. 
Įgaliotas asmuo elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo  duomenų registravimas, turės pasirinkti keičiamus duomenis - Teisinio statuso įregistravimas. Pasirinkus statusą Likviduojamas reikės nurodyti, kas priėmė sprendimą likviduoti (institucija, juridinio asmens organas, dalyvis) bei sprendimo priėmimo datą. Išsaugojus duomenis ir spustelėjus Tęsti, sistema sugrąžins į skiltį Keičiami duomenys, kur spustelėjus nuorodą Organai reikės išregistruoti juridinio asmens vadovą, kolegialų valdymo organą bei jo narius. Išsaugojus duomenis ir spustelėjus Tęsti, sistema sugrąžins į skiltį Keičiami duomenys, kur spustelėjus nuorodą Likvidatorius, reikia įrašyti duomenis apie likvidatorių. Atlikus išvardytas procedūras ir spustelėjus Tęsti, savitarnos sistema sugeneruos prašymą keisti duomenis (JAR-1-E), kurį reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Svarbu pažymėti, kad prie prašymo būtina pridėti dokumentą, patvirtinantį sprendimą likviduoti juridinį asmenį. Įkeliamas dokumentas turi būti išsaugotas PDF formatu. Dokumentai pasirašomi paspaudus nuorodą Pasirašyti.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui peržiūrėjus ir patvirtinus pateiktus duomenis ir dokumentus, bus įregistruotas teisinis statusas ir prašymo būsena bus pakeista į Įvykdytas. Apie pasikeitusią prašymo būseną duomenų bei dokumentų teikėjas elektroniniu paštu gaus žinutę juridinių asmenų registre įrašytu elektroniniu paštu.

Registro tvarkytojui neradus kliūčių, juridinio asmens duomenų pakeitimai įregistruojami Juridinių asmenų registre ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo ir atlyginimo už įregistravimą sumokėjimo.

Įregistravus teisinį statusą "Likviduojamas" ir duomenis apie likvidatorių, prašymus keisti duomenis ir dokumentus elektroniniu būdu gali teikti ir likvidatorius, prisijungęs prie savitarnos sistemos elektroninio parašo pagalba.

Redaguota: 2022-09-27 09:55
Į viršų