Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami Juridinių asmenų r​e​gistro tvarky​to​jui išregistr​uoti likviduotą juridi​nį asmenį?

Likvidatorius, atlikęs juridinio asmens likvidavimo procedūras, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį forma JAR-4.
2. Likvidavimo aktą (surašomas laisva forma, nurodant likvidavimo metu atliktus darbus).
3. Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeigu likvidatorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Prašymą išregistruoti juridinį asmenį, taip pat jo filialą bei atstovybę galima pateikti ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą Dokumentų ir duomenų teikėjas, kvalifikuotu elektroniniu parašu turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, horizontaliame meniu pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras bei kairėje esančiame vertikaliame meniu paspausti nuorodas: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimasJuridinio asmens, filialo, atstovybės išregistravimas.

Juridinis asmuo išregistruojamas, Registro tvarkytojui gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą JAR-PBA apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (forma atsiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis). Už juridinio asmens išregistravimą mokamas 8,92  euro atlyginimas.
 

Redaguota: 2023-12-19 16:10
Į viršų