Registrų centro klientų savitarna

Kokias Nekilnojamojo turto registro el. paslaugas galima užsisakyti Registrų centro savitarnos sistemoje?

Registrų centro savitarnos sistemoje galima užsisakyti šias Nekilnojamojo turto registro el. paslaugas:

  • neatlygintinai peržiūrėti Jums ar Jūsų įmonei** nuosavybės teise priklausančio turto sąrašą;
  • įsigyti bet kurią Jums ar Jūsų įmonei** nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašo elektroninę kopiją;
  • įsigyti Jūsų nurodytu adresu esančio turto registro išrašo elektroninę kopiją (Savitarnoje atlikus ne savo nekilnojamojo turto paiešką pagal adresą ir užsisakius elektroninį Nekilnojamojo turto registro išrašą, sugeneruotame išraše vietoj fizinio asmens vardo ir pavardės atvaizduojami žodžiai "FIZINIS ASMUO" ir nerodomas nei fizinio asmens kodas, nei gimimo data. Jei yra keli bendraturčiai ir NTR išrašas užsakomas per "Mano turtas", išrašas bus su bendraturčių duomenimis (fizinio asmens vardas, pavardė ir gimimo data);
  • įsigyti Jūsų registro įvykių ar peržiūrų sąrašą;
  • užsiprenumeruoti automatinį informavimą el. paštu apie registro įvykius (registro duomenų pasikeitimo faktus) ar registro peržiūras;
  • įsigyti Jums ar Jūsų įmonei** nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką;
  • užsakyti Nekilojamojo turto registro išrašą ar kitus dokumentus popieriniame formate (butų (patalpų) sąrašą pastate; pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus; dokumentų kopijų parengimas (Nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar kadastro duomenų byloje esančių dokumentų kopijas tik tuo atveju, jei esate šio nekilnojamojo turto savininkas ar vienas iš bendraturčių); tipinį (buto) energinio naudingumo sertifikatą ir kt.);
  • užsisakyti kadastro duomenų nustatymo ar tikslinimo bei pastatų (patalpų) energinio naudingumo sertifikavimo darbus.

** Jūsų įmonei priklausančio turto sąrašą galėsite matyti tuo atveju, jei Juridinių asmenų registre esate registruotas kaip įmonės vadovas.

Pažymėtina, kad užsakyti elektroniniai dokumentai Registrų centro klientų savitarnos svetainėje yra saugomi ribotą laiką - 60 dienų. Todėl įgytas dokumentų kopijas rekomenduotina išsaugoti savo duomenų laikmenose.
 
Redaguota: 2023-07-13 09:07
Į viršų