Registrų centro klientų savitarna

Kokias Juridinių asmenų registro paslaugas galima užsisakyti Registrų centro savitarnos sistemoje?


Registrų centro savitarnos sistemoje
galima užsisakyti šias Juridinių asmenų registro  paslaugas:

 • pagal juridinio asmens kodą ir (arba) tikslų juridinio asmens pavadinimą neatlygintinai surasti pagrindinius juridinio asmens duomenis (pavadinimą, kodą, adresą ir t. t.) - iki 100 užklausų per dieną;
 • surasti, kokius dokumentus yra pateikęs juridinis asmuo, ir įsigyti Registre saugomų ir nuskenuotų juridinio asmens dokumentų elektronines kopijas;
 • įsigyti vėliausiai pateiktų juridinio asmens finansinių ataskaitų ir kitų kartu su jomis pateiktų dokumentų elektronines kopijas;
 • įsigyti juridinio asmens registro išrašą elektronine forma; 
 • užsisakyti popieriuje atspausdintą, spaudu ir parašu patvirtintą Juridinių asmenų registro išrašą (pasirinkti iš sistemoje nurodytų išrašų tipų);
 • pateikti prašymą išduoti elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI);
 • pateikti prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • perleisti kitam asmeniui laikinai įrašytą pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • pateikti prašymą įregistruoti naują individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją, viešąją įstaigą, mažąją bendriją ar labdaros ir paramos fondą, užsienio juridinio asmens filialą (Svarbu žinoti!);
 • surasti vartotojo vadovus;
 • patikrinti pateikto prašymo vykdymo būklę, matyti Juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimus dėl termino trūkumams nustatyti ar atmesto prašymo;
 • matyti informaciją apie mokėjimus;
 • peržiūrėti dalyvių sąrašus, pateiktus Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS);
 • įsigyti elektroninę Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašo kopiją;
 • skelbti juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešus pranešimus elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai";
 • gauti informaciją apie juridinius asmenis iš Europos verslo registro (EBR);
 • pateikti prašymą išduoti jungtinę pažymą apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, kai  yra vienasmenis juridinio asmens atstovavimas;
 • vieną kartą per metus pasinaudoti neatlygintina paslauga - Mano asmens duomenų peržiūra;
 • pateikti prašymą įregistruoti juridinio asmens duomenų ir dokumentų pakeitimus (Svarbu žinoti!);
 • išduoti įgaliojimą fiziniam asmeniui elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti  Juridinių asmenų registrui dokumentus bei gauti Nekilnojamojo turto registro paslaugas, elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus į JADIS, elektroniniu būdu prisijungti prie varžytynių ir aukcionų sistemos, naudotis Registrų centro klientų savitarnoje įmokėtu avansu (Svarbu žinoti!).
Pažymėtina, kad Registrų centro savitarnos sistemoje užsakyti dokumentai savitarnos svetainėje yra saugomi ribotą laiką - 60 dienų. Tikslų dokumentų saugojimo laiką galite pamatyti paspaudę nuorodą Mano pirkimai -> Apmokėtos paslaugos -> Saugojimas. Dokumentus yra galimybė išsaugoti  kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti. 

 

Redaguota: 2023-07-13 08:39
Į viršų