Turto vertinimas

Į kokius kriterijus paprastai yra neatsižvelgiama, nustatant mokestinę vertę, vertinant žemės sklypus masinio vertinimo būdu?

Nustatant vidutinę žemės sklypo rinkos vertę, naudojamą mokesčiams apskaičiuoti, nėra atsižvelgiama į žemės vertės padidėjimą ar sumažėjimą lemiančių veiksnių įtaką:
  • žemės sklype esančių naudingųjų iškasenų;
  • žemės sklypui nustatytų servitutų ir kitų apribojimų, išskyrus atvejus, kai dėl šių apribojimų saugomose teritorijose yra suformuotos ekologinės apsaugos arba rekreacinės zonos, arba rekreacinėse teritorijose nustatoma atskira žemės verčių zona;
  • žemės sklypo naudojimo perspektyvų;
  • žemės sklype esančių statinių ir sodinių;
  • disponavimo žemės sklypais suvaržymų dėl skolos ar kitų priežasčių;
  • vertinamo žemės sklypo ir greta esančių objektų užterštumo arba skleidžiamos taršos, kaimyninių turto vienetų būklės, individualiai įrengtų (neįrengtų) komunikacijų, privažiavimo apsunkinimų (pagerinimų), reljefo ypatumų.

Atkreipiame dėmesį, kad veiksniai, kurie nėra įrašyti į Nekilnojamojo turto registrą, kaip kadastro rodikliai, atskirai nėra vertinami. Esant išskirtinėms žemės sklypo savybėms, kurios nebuvo įvertintos masinio žemės vertinimo būdu, žemės mokesčio mokėtojas vieną kartą per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio pradžios, turi teisę Registrų centrui pateikti žemės individualaus vertinimo ataskaitą kartu su prašymu žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus individualų žemės vertinimą.
 

Redaguota: 2017-03-08 14:25
Į viršų