Turto vertinimas

Į kokius kriterijus yra atsižvelgiama, nustatant mokestinę vertę, vertinant žemės sklypus masinio vertinimo būdu?

Žemės sklypo vidutinei rinkos vertei, naudojamai mokesčiams apskaičiuoti, turi įtakos šie veiksniai:

- žemės sklypo vieta;
- žemės sklypo plotas;
- pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas;
- žemės naudmenos, vertinant žemės sklypus, kurių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis yra „žemės ūkio“;
- žemės ūkio naudmenų našumo balas, vertinant žemės sklypus, priskirtus žemės ūkio sklypų grupei, išskyrus miškų ūkio paskirties ir kitos paskirties žemės sklypus;
- kiti veiksniai, susiję su vertinamu žemės sklypu, turintys įtakos jo pardavimo (nuomos) kainai, išskyrus nurodytus Masinio žemės vertinimo taisyklių 23 punkte.
Redaguota: 2023-05-09 10:38
Į viršų