Turto vertinimas

Kas atlieka individualų žemės ir nekilnojamojo turto (statinių) vertinimą mokestinėms vertėms patikslinti?

Individualaus vertinimo ataskaitas mokestinėms vertėms (tiek nekilnojamojo turto (statinių), tiek žemės) patikslinti gali rengti visi išorės turto arba verslo vertinimo veikla turintys teisę verstis asmenys.
Platesnę informaciją apie visus nekilnojamojo turto vertintojus ar vertinimo įmones rasite Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
Pažymime, kad Registrų centras, siekdamas išvengti viešų ir privačių interesų konflikto, šiam tikslui individualaus vertinimo neatlieka.
  
Redaguota: 2023-05-09 12:14
Į viršų