Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar kam nors yra taikomas atlyginimo sumažinimas už nekilnojamojo turto ir teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre? Jei taip, tai kokiems asmenims jis gali būti pritaikytas?

Nėra numatyta atlyginimo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“, sumažinimo už nekilnojamųjų daiktų ir nuosavybės teisės į juos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, išskyrus paveldėjimo būdu įgyto nekilnojamojo turto nuosavybės teisėa įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, numatyto šio nutarimo:

32. Fiziniams asmenims, registruojantiems bendrosios nuosavybės teisę į paveldėtus ar pagal dovanojimo sutartį perleistus nekilnojamuosius daiktus, už nuosavybės teisės ir susijusių juridinių faktų registravimą skaičiuojamas vienas atlyginimas, paskirstant jį kiekvienam iš bendraturčių po lygiai.

33. Fiziniams asmenims, registruojantiems bendrosios nuosavybės teisę į paveldėtus ar pagal dovanojimo sutartį perleistus nekilnojamuosius daiktus, už nuosavybės teisės ir susijusių juridinių faktų registravimą skaičiuojamas vienas atlyginimas, paskirstant jį kiekvienam iš bendraturčių po lygiai.

 

Redaguota: 2023-06-23 09:57
Į viršų