Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Per kiek dienų įregistruojami juridiniai faktai, nuosavybės teisė, kitos daiktinės teisės, teisų suvaržymai į nekilnojamąjį daiktą?

Prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnis. Prašymas įregistruoti daiktinę teisę į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymus, juridinius faktus turi būti išnagrinėtas, sprendimas dėl jo priimtas ir duomenys į Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę turi būti įrašyti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po prašymo padavimo dienos.
Asmenų pageidavimu  daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai ir juridiniai faktai gali būti įregistruojami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami atlyginimo už  registravimą priedai:          

  • per 3 darbo dienas – 30 procentų nustatyto atlyginimo;
  • per 2 darbo dienas – 50 procentų nustatyto atlyginimo;
  • per 1 darbo dieną – 100 procentų nustatyto atlyginimo.

Registravimo paslaugų įkainius rasite nuorodoje.


Redaguota: 2023-03-27 09:23
Į viršų