Turto vertinimas

Kas yra žemės sklypo indeksuota vertė? Koks jos ryšys su vidutine žemės sklypo rinkos verte?

Žemės indeksuota vertė yra apskaičiuota pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“. Žemės sklypų indeksuotos vertės nėra susietos su nekilnojamojo turto rinkos pasikeitimais, ir jeigu nėra tikslinami žemės sklypo kadastriniai rodikliai, jos nesikeičia. Registrų centras šių verčių neskaičiuoja. Tuo tarpu žemės sklypų vidutinės rinkos vertės apskaičiuojamos kiekvienais metais vadovaujantis Žemės mokesčio įstatymu ir Masinio žemės vertinimo taisyklėmis, atsižvelgiant į nekilnojamojo turto rinkos pokyčius ir aplinkybes. Žemės sklypo indeksuota vertė ir žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra apskaičiuotos pagal skirtingas metodikas, todėl  viena vertė su kita nėra lygintinos.
Redaguota: 2024-05-13 13:54
Į viršų