Juridinių asmenų registras

Kada prašymo laikinai įrašyti juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą būklės yra "Atidėtas", "Įvykdytas", "Atmestas" ir kitos?

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.68 str. 1 ir 2 d. bei Juridinių asmenų registro nuostatų 128 ir 129 p. nustatyta tvarka skiria terminą trūkumams pašalinti tik nagrinėdamas ir priimdamas sprendimus dėl juridinio asmens, jo filialo, atstovybės, juridinių asmenų (filialų, atstovybių) duomenų  pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Prašymas laikinai įrašyti juridinio asmens pavadinimą į Registrą gali būti atidėtas, jeigu pavadinimas nėra tapatus ir jame  įrašyta nereikšminga klaida (akivaizdi rašybos klaida, neteisingos kabutės arba jų nėra ir kt.).  Kitais atvejais, kai pavadinimas yra netinkams, prašymas jį įrašyti į Registrą atmetamas. Kai priimamas sprendimas atidėti pavadinimo įrašymą į Registrą, pavadinimą keisti yra galimybė tol, kol jis bus laikinai įrašytas į Registrą, užsakovas atsisakys užsakymo arba Registro tvarkytojas priims sprendimą prašymą atmesti.

Pranešimai apie prašymo būklės pasikeitimą siunčiami savitarnos sistemoje nurodytu asmens arba juridinio asmens Juridinių asmenų registre įrašytu (kai prašymas teikiamas juridinio asmens vardu) elektroniniu paštu. Pranešimai matomi savitarnos sistemoje.

Prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos, spustelėjus nuorodą Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje reikia pasirinkti laukelius Juridinio asmens prašymai, Laikinų pavadinimų prašymų sąrašas ir, suradus reikiamą prašymą, spustelti aktyvią nuorodą Peržiūrėti. Jeigu prašymo laikinai įrašyti juridinio asmens pavadinimą į Registrą vykdymas buvo atidėtas (prašymo  būsena "Atidėtas dėl trūkumų"), atidėjimo priežastys nurodomos Pranešime dėl termino trūkumams pašalinti nustatymo.
Redaguojant pavadinimą pagal anksčiau pateiktą prašymą  (prašymo  būsena "Atidėtas dėl trūkumų"), pakartotinai už paslaugą mokėti nereikia, taip pat nereikia teikti  naujo prašymo (pateikus naują prašymą, reikia mokėti pakartotinai, už atsisakytą paslaugą sumokėti pinigai techniškai negali būti prijungti prie naujo užsakymo). Pakeisti pavadinimą galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, spustelėjus nuorodą Juridinių asmenų registras, kairėje meniu pusėje pasirinkus laukelius: Juridinio asmens prašymai, Laikinų pavadinimų prašymų sąrašas ir,  atidarius reikiamą  prašymą,  spustelti laukelį  Tęsti. Pakeitus duomenis reikia iš naujo pasirašyti prašymą elektroniniu parašu ir spustelti nuorodą Teikti JAR tvarkytojui.
Jeigu pakeitus pavadinimą, prašymo būsena yra "Laukiama teikimo",  tai rodo, kad pakeistas prašymas yra nepateiktas Registro tvarkytojui. Tuomet reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos ir skiltyje Prašymų laikinai įrašyti pavadinimą į JAR sąrašas suradus atitinkamą prašymą, spustelėti šalia esančią aktyvią nuorodą Teikti JAR tvarkytojui. Spustelėjus nuorodą, prašymo būsena pasikeis į "Vykdomas".

Registro tvarkytojui priėmus sprendimą neįrašyti laikino juridinio asmens pavadinimo (prašymo būklė Atmestas), sistemoje galima rasti Pažymą apie atsisakymą laikinai įrašyti pavadinimą.

Registro tvarkytojui priėmus sprendimą neįrašyti laikino juridinio asmens pavadinimo, gali būti teikiamas naujas prašymas įrašyti kitą pavadinimą. Teikiant prašymą Registrų centro savitarnos sistemoje, reikia paslaugą apmokėti iš naujo, o nepanaudotus pinigus galima susigrąžinti. Norint susigrąžinti piniginę įmoką, teikiamas laisvos formos prašymas, nurodant priežastį, pateikto prašymo (užsakymo) numerį bei atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią pageidaujate gauti grąžinamus pinigus, numerį. Prašymas gali būti pateiktas bet kuriame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu arba elektroniniu parašu pasirašytas prašymas - el. paštu info@registrucentras.lt

Visus užsakovo pradėtus pildyti ir nepateiktus prašymus yra galimybė rasti prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, pasirinkus skiltį Juridinių asmenų registras ir spustelėjus - Juridinio asmens prašymai, Laikinų pavadinimų prašymų sąrašas. Atsidarius prašymų sąrašą, galima sužinoti visų pildytų prašymų aktualias būsenas: "Pildomas", "Laukiama pasirašymo", "Laukiama apmokėjimo", "Vykdomas", "Atidėtas", "Įvykdytas", "Atmestas". Jeigu prašymas yra pasirašytas ir apmokėtas, jo būsena yra "Vykdomas".  Jeigu prašymas yra nepasirašytas, jo būsena bus "Laukiama pasirašymo". Norint pateikti prašymą Registro tvarkytojui, nereikia jo pildyti iš naujo, o spustelėjus šalia atitinkamo prašymo esančią nuorodą Tęsti, pakeisti duomenis, elektroniniu parašu pasirašyti dokumentą, įdėti užsakymą į krepšelį ir paslaugą apmokėti.  Registro tvarkytojui laikinai įrašius pavadinimą į Juridinių asmenų registrą, prašymo būsena pasikeis  į "Įvykdytas".
Nereikalingus prašymus galima ištrinti iš sistemos, pasirinkus šalia nereikalingo prašymo esančią nuorodą Trinti. 

Jeigu prašymas laikinai įrašyti juridinio asmens pavadinimą į Registrą forma JAR-5 buvo pateiktas tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, pavadinimo keitimo tvarka yra tokia pati, kaip buvo pateikti dokumentai. Sprendimas laikinai įrašyti juridinio asmens pavadinimą į Registrą gali būti atidėtas arba atmestas, jeigu pavadinimas neatitinka nustatytiems reikalavimams arba neapmokėta už paslaugą (16,22 Eur).

Prašymo vykdymo būseną galima patikrinti pasinaudojus Registrų centro interneto tinklalapyje esančia viešąja paieškos sistema Prašymo būsenos patikrinimas, įrašius prašymo numerį.

 

Redaguota: 2020-01-07 16:46
Į viršų