Juridinių asmenų registras

Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?

Patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją asmeniškai (iš anksto registruotis galite čia) arba  paštu  su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens buveinę iš jam nuosavybės teise priklausančių patalpų. Prašymą gavęs Registro tvarkytojas, išsiunčia pranešimą apie numatomą buveinės išregistravimą Registre nurodytais valdymo organų narių adresais ir Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje paskelbia informaciją apie gautą patalpų savininko prašymą dėl buveinės išregistravimo. Pranešime apie numatomą buveinės išregistravimą taip pat pateikiama informacija apie galimą juridinio asmens likvidavimą Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu juridinis asmuo per šešis mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar informacijos apie gautą patalpų savininko prašymą dėl buveinės išregistravimo paskelbimo Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje nepakeičia buveinės, Registro tvarkytojas išregistruoja juridinio asmens buveinę ir nurodo, kad juridinio asmens buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu.

Prašymą išregistruoti iš Registro juridinio asmens buveinę  galima pateikti ir Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Šiuo atveju prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu pasirašančiojo asmens parašu. 

Už prašymo išregistruoti vieno juridinio asmens buveinę priėmimą mokamas 12,06 euro atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia. 
Redaguota: 2024-05-16 13:23
Į viršų