Juridinių asmenų registras

Kur reikia kreiptis dėl įmonės registravimo pažymėjimo dublikato išdavimo?

Juridinio asmens registravimo pažymėjimai nuo 2010 m. sausio 1 d., pasikeitus Civilinio kodekso 2.65 str., neišduodami, o nuo  2012 m. spalio 7 d., įsigaliojus Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimams, juridinių asmenų, jų filialų ir atstovybių, užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų ir atstovybių registravimo pažymėjimai ir jų dublikatai pripažinti netekusiais galios. Juridinis asmuo, pateikęs prašymą ir sumokėjęs nustatytą atlyginimą, gali gauti Juridinių asmenų registro išrašą.

Juridinių asmenų registro išrašų užsakymo tvarką ir išrašų pavyzdžius rasite nuorodoje.
Redaguota: 2023-05-02 13:35
Į viršų