Turto vertinimas

Kokie teisės aktai nustato reikalavimus, kuriuos turi atitikti kartu su prašymu žemės mokestinei vertei patikslinti teikiama individualaus vertinimo ataskaita?

Į viršų