Turto vertinimas

Kokia yra žemės mokestinės vertės patikslinimo tvarka?

Žemės mokesčio įstatymo 11 straipsnis nustato žemės mokesčio mokėtojams teisę pateikti skundą arba prašymą Registrų centro Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisijai.
 
Skundas – pareiškėjo rašytinis kreipimasis į  Registrų centrą dėl Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre nurodytų žemės sklypo kadastro duomenų netikslumų, kitų galimų klaidų, turinčių įtakos žemės sklypo vidutinės rinkos vertės skaičiavimui, siekiant šiuos netikslumus ištaisyti. Skundą galima pateikti vieną kartą per 3 mėnesius nuo žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams nustatymo pradžios.
 
Žemės mokesčio mokėtojai taip pat turi teisę vieną kartą per 3 mėnesius nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios kartu su individualaus vertinimo ataskaita pateikti prašymą žemės mokestine verte laikyti žemės vertę, nustatytą atlikus žemės individualų vertinimą. Prašymą galima pateikti užpildant prašymo formą arba laisvos formos prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateiktas žemės sklypo individualaus vertinimo ataskaitos originalas; daugiau informacijos ir prašymo formą rasite šioje nuorodoje.
Redaguota: 2023-05-09 10:20
Į viršų