Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka keičiama juridinio asmens buveinė? Ar yra galimybė juridinio asmens buveinės adresą pakeisti elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną?

Pasikeitus buveinei,  Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiama:
1. Prašymas įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą dėl buveinės pakeitimo, protokolas.

Pavyzdinis UAB visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo šablonas
Pavyzdinis UAB vienintelio akcininko sprendimo šablonas
Pavyzdinis UAB visų akcininkų sprendimo šablonas.

3. Jeigu juridinis asmuo nėra patalpų, suteikiamų juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti, savininkas arba patalpos juridiniam asmeniui priklauso bendrosios nuosavybės teise, teikiamas rašytinis savininko arba bendraturčio sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dokumentų ir duomenų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 
Prašymą pakeisti juridinio asmens buveinę galima pateikti ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą.  Dokumentų ir duomenų teikėjas (vadovas ar jo įgaliotas asmuo), kvalifikuotu elektroniniu parašu turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, horizontaliame meniu pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras bei kairėje esančiame vertikaliame meniu paspausti nuorodas: Juridinio asmens prašymaiPrašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, Juridinio asmens buveinė. Atsivėrus sistemos langui, skiltyje PRAŠYMO OBJEKTAS, reikės atlikti buveinės adreso paiešką pagal adresą, unikalų numerį arba savininką (jei buveinės patalpos yra nuosavas nekilnojamas turtas). Skiltyje BUVEINĖS PATALPŲ SAVININKAI reikės įrašyti visus esamus patalpų savininkus.
Atkreipiame dėmesį, kad jeigu patalpos buveinei registruoti nėra juridinio asmens nuosavybė, sistema sugeneruos Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei, kurį elektroniniu parašu turi pasirašyti visi esami patalpų savininkai. Patalpų savininkai gali pasirašyti Sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei, prisijungę prie Registrų centro savitarnos sistemos ir pasirinkę - Juridinių asmenų registras > Mano dokumentai. Paspaudus nuorodą Mano dokumentai, bus matomas nustatytos formos Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei, kuris turi būti patvirtintas patalpų savininko elektroniniu parašu (pasirašyti sutikimą patalpų savininkai turi ne vienu metu, bet vienas po kito).

Išsaugojus duomenis ir informaciją, reikia spausti nuorodą Tęsti ir sistema sugeneruos prašymą JAR-1-E, kurią  duomenų teikėjui reikės pasirašyti elektroniniu parašu. Dokumentams pasirašyti reikia spustelti šalia nepasirašyto dokumento esančią aktyvią nuorodą Rodyti. Svarbu pažymėti, kad keičiant buveinę elektroniniu būdu, prieš pasirašant prašymą pakeisti duomenis (JAR-1-E), būtina įkelti PDF formatu išsaugotą visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą. Vartotojo vadovą, kaip elektroniniu parašu pasirašyti ir įkelti dokumentą (sprendimą/protokolą), rasite šioje nuorodoje.
Pasirašius prašymo formą JAR-1-E, paslaugą reikia įdėti į krepšelį ir atlikti tiesioginį apmokėjimą  savitarnos svetainėje per elektroninę bankininkystę. Apmokėjus krepšelį, prašymas keisti duomenis ir dokumentus pateikiamas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, o prašymo būsena taps Vykdomas.

Už  buveinės adreso pakeitimo įregistravimą mokamas 2,9 Eur atlyginimas.
Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, pakeisti duomenys įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Dėmesio! Siunčiant prašymo formą paštu, kartu pridedama vadovo asmens dokumento kopija. Ši kopija notaro netvirtinama.

Kai buveinės adresas yra nurodytas juridinio asmens steigimo dokumente, pasikeitus juridinio asmens buveinės adresui, kartu turi būti keičiamas steigimo dokumentas (naujame steigimo dokumente buveinės adresas neįrašomas).


Redaguota: 2020-05-21 11:47
Į viršų