Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galima nuosavybės teises, įgytas santuokoje, į nekilnojamąjį daiktą įregistruoti abiejų sutuoktinių vardu, jeigu įsigijimo dokumente įrašytas vienas iš sutuoktinių?

Jeigu nekilnojamasis daiktas įgytas santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (juridinis faktas, kad nekilnojamasis daiktas įgyjamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, nurodytas dokumente), tačiau dokumente ir Nekilnojamojo turto registre nurodytas tik vienas asmuo, kitą bendrosios jungtinės nuosavybės dalyvį kaip savininką Nekilnojamojo turto registre galima įrašyti, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikus prašymą ir santuokos liudijimą. Santuokos liudijimo pateikti nereikia, kai Gyventojų registro duomenimis galima nustatyti santuokos fakto atsiradimą, pasibaigimą ar pasikeitimą.

Jeigu dokumente nenurodyta, kad nekilnojamasis daiktas įgytas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, bendrosios jungtinės nuosavybės teisė į tą daiktą gali būti registruojama abiejų sutuoktinių rašytiniu prašymu, pateikus santuokos liudijimą. Santuokos liudijimo pateikti nereikia, kai Gyventojų registro duomenimis galima nustatyti santuokos fakto atsiradimą, pasibaigimą ar pasikeitimą. Ši nuostata netaikoma, kai nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą vienas iš sutuoktinių įgijo iki santuokos, o būdamas susituokęs paveldėjimo ar dovanojimo būdu, jeigu dovanojimo sutartyje ar paveldėjimo dokumente nebuvo nurodyta, jog turtas perduodamas sutuoktinių bendrojon jungtinėn nuosavybėn, arba kai dokumente, kuris yra pagrindas nuosavybės teisei įregistruoti nekilnojamojo turto registre, nurodyta, jog nekilnojamasis daiktas įgytas asmenine sutuoktinio nuosavybės teise. 
Prašymas (pavyzdinę prašymo formą rasite šioje nuorodoje) gali būti pateikiamas vienu iš šių būdų:  
         - pateikiant prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai (registruotis vizitui galite čia);
         - siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas asmenų saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
         - siunčiant paštu adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius;
Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėjus ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.
Prašymą galima pateikti ir prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Kaip pateikti prašymą įregistruoti juridinį faktą?

1.    Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos.
2.    Viršutiniame meniu pasirinkite „Nekilnojamojo turto kadastras ir registras“.
3.    Naujai atsidariusio lango kairiajame meniu pasirinkite „Mano prašymai“ bei nuspauskite Jums reikalingos paslaugos pavadinimą „Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės įregistravimas“.
4.    Užpildykite reikalingus duomenis ir pasirinkite laikotarpį, per kiek laiko norite įregistruoti bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę.
5.    Prašymą, pasirašytą abiejų sutuoktinių kvalifikuotu elektroniniu parašu, perduokite registravimui.
 
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 76 punkte.
Registravimo paslaugų įkainius rasite  nuorodoje.


Redaguota: 2024-05-21 13:05
Į viršų