Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kas sudaro statinių kadastro duomenų paketą?

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 25 punkte nurodyta, kad vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.
Šių nuostatų 28 p. nustatyta, kad kadastro tvarkytojo pateikiamą duomenų paketą gali sudaryti:
  • suformuoto nekilnojamojo daikto brėžiniai, kadastro duomenys skaitmeniniu pavidalu;
  • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
  • žemės sklypo ar statinio plano kopija;
  • statinio planas iš centrinio duomenų banko;
  • kadastro žemėlapio ištrauka iš centrinio duomenų banko;
  • nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos;
  • kitos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančių dokumentų kopijos;
  • duomenys apie suformuotą nekilnojamojo daikto kadastro įrašą.
Redaguota: 2016-10-14 09:37
Į viršų