Turto vertinimas

Kur galėčiau sužinoti aktualią nekilnojamojo turto mokestinę vertę?

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatomis nekilnojamojo turto mokestinė vertė/vidutinė rinkos vertė gali būti apskaičiuota masinio vertinimo būdu lyginamosios vertės metodu arba atkuriamųjų kaštų (išlaidų) metodu.

Aktualią nekilnojamojo turto, vertinamo masiniu vertinimo būdu, mokestinę/vidutinę rinkos vertę galite sužinoti pasinaudoję Registrų centro interneto svetainėje esančia neatlygintina nekilnojamojo turto Mokestinės vertės paieška arba Vidutinės rinkos vertės paieška pagal unikalų numerį,  REGIA paslaugos žemėlapyje pasirinkus „NT verčių zonos, vertės ir apleistos žemės" spustelėjus + ir pasirinkus Mokestinės vertės paieška pagal unikalų numerį arba spustelėjus + ir pasirinkus Vidutinės vertės paieška pagal unikalų numerį. Unikalų numerį galite rasti Neatlygintinoje paieškoje pagal adresą.
 
Prisijungus Registrų centro klientų savitarnoje, skyrelyje Mano turtas galite įsigyti aktualų savo turto masinio vertinimo mokestinės vertės išrašą.

Tais atvejais, kai nekilnojamasis turtas yra minėto įstatymo 9 straipsnio 2 punkto 3 ir 4 dalyse nurodyti objektai (pvz. inžineriniai statiniai, specialios, kitos paskirties, gamybos, pramonės, sandėliavimo patalpos, pastatai ir pan.) jų mokestinė/vidutinė rinkos vertė nustatoma atkuriamųjų kaštų (išlaidų) metodu, šios vertės nėra skelbiamos neatlygintinose paieškose, savitarnos svetainėje nėra formuojamas mokestinės vertės išrašas, dėl verčių nustatymo reikia pateikti prašymą: 

      - asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose;
      - paštu adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius;
      - elektroniniu paštu  info@registrucentras.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Fizinių asmenų pageidavimu mokestinės vertės (galiojančios prašymo pateikimo datai) išrašai vieną kartą per mokestinį laikotarpį parengiami nemokamai. Dėl mokestinės vertės nustatymo ir išrašo išdavimo reikia pateikti laisvos formos prašymą aukščiau nurodytu būdu - asmeniškai, paštu ar el. paštu bei nurodyti, kad norite pasinaudoti teisės aktų numatyta teise kartą per mokestinį laikotarpį gauti mokestinės vertės išrašą neatlygintinai.

Įkainius už paslaugas rasite nuorodoje.


 


 


Redaguota: 2023-09-13 08:12
Į viršų