Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galima užsisakyti patalpų savininkų sąrašą? Kiek kainuoja ši paslauga?

Patalpų savininkų sąrašą, nurodžius pastato unikalų numerį, galima užsisakyti bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą arba prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – NTR duomenys eilutėmis - butų (patalpų) sąrašas pastate.

Daugiabučio namo savininkų sąraše bus nurodyti visų name esančių butų (patalpų) savininkai (vardas ir pavardė) ir kiti duomenys. Jeigu pageidaujate, kad patalpų savininkų sąraše būtų nurodytas butų (patalpų) naudingas plotas, butų (patalpų) savininkų vardai, pavardės bei gimimo datos, tai būtina nurodyti pildant užsakymą. Mokestis už sąrašą priklauso nuo Jūsų pasirinkto darbų atlikimo termino ir pastate įregistruotų patalpų skaičiaus.

Atlyginimo dydis už vienos patalpos paiešką (t. y. 1 eilutės kaina), per pasirinktą paslaugos įvykdymo terminą:
 

  • per 5 darbo dienas - 0,07 Eur;
  • per 3 darbo dienas - 0,09 Eur;
  • per 2 darbo dienas - 0,11 Eur;
  • per 1 darbo dieną - 0,14 Eur.

 
Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose pateikti Registro duomenis turit būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą, pasižadėjimas apmokėti už suteiktas paslaugas ir nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.
Taip pat norime Jus informuoti, kad pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 235 punktą teikiant prašymą pateikti duomenis apie kitų asmenų turtą, prašyme turi būti pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra Registre, teises ir laisves.
 
 
 
 

 

 
Redaguota: 2024-01-10 13:56
Į viršų