Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galiu sužinoti sklypo ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kitus Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis?

Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka, pateikus prašymą vienu iš šių būdų:
 
  • prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą; 
  • siunčiant   paštu laisvos formos prašymą išduoti Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame būtina nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę ir pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
Taip pat informuojame, kad pasinaudojus elektronine Registrų centro klientų savitarnos sistema, galima įsigyti bet kurio Jūsų nurodytu adresu esančio Nekilnojamojo turto registro išrašo elektroninę kopiją su aktualiais Nekilnojamojo turto registre įregistruotais duomenimis. Tuomet, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos, pasirinkus skiltį Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu reikėtų spustelėti nuorodą "Paieška pagal adresą". Įvedus Jus dominančio nekilnojamojo turto objekto adresą bei suradus minėtą objektą ir pažymėjus jį varnele reikėtų spausti aktyvų mygtuką "Užsisakyti išrašą". Apmokėjus už paslaugą tiesiogiai per Savitarnos sistemą, Jums bus sugeneruota elektroninė išrašo kopija.

Savitarnoje atlikus ne savo nekilnojamojo turto paiešką pagal adresą ir užsisakius elektroninį Nekilnojamojo turto registro išrašą, sugeneruotame išraše vietoj fizinio asmens vardo ir pavardės atvaizduojami žodžiai "FIZINIS ASMUO" ir nerodomas nei fizinio asmens kodas, nei gimimo data.

Pažymėtina, kad per savitarnos sistemą užsakytas registro išrašas nebus patvirtintas registro tvarkytojo spaudu ir parašu, tačiau šį dokumentą yra galimybė išsaugoti  kompiuterio laikmenoje bei atsispausdinti. Savitarnos sistemoje šis dokumentas yra saugomas 60 dienų. 

Atkreipiame dėmesį, kad prašymuose pateikti Registro duomenis turi būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą, pasižadėjimas apmokėti už suteiktas paslaugas ir nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.

Taip pat norime Jus informuoti, kad pagal Nekilnojamojo turto registro nuostatų 144 punktą teikiant prašymą pateikti duomenis apie kitų asmenų turtą, prašyme turi būti pagrįsta, kodėl duomenų gavėjo teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra Registre, teises ir laisves.

Daugiau informacijos apie tai, kokie asmenys gali gauti duomenis apie kito asmens nekilnojamąjį turtą rasite čia.

 
Redaguota: 2023-11-30 09:29
Į viršų