Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint išregistruoti nugriautus inžinerinius statinius?

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti nugriautus inžinierinius statinius, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą, jeigu šiam statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 
Jeigu statiniui griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, kartu su prašymu pateikiama  nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro 
įstatymo 11 straipsnyje, kurioje užfiksuotas statinio žuvimo faktas ir statytojo surašyta deklaracija, įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kaip nurodyta Statybos įstatymo  28 straipsnio 4 dalyje.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti/pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas".

Papildoma informacija:

Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d.  įsakymu Nr. 1V-195.


Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 10, 11 punktai nustato kokiais atvejais reikalingas griovimo projektas ar griovimo aprašas. Šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje išvardinti statybą leidžiantys dokumentai.

 


Redaguota: 2022-02-23 11:38
Į viršų