Turto vertinimas

Kokius reikalavimus turi atitikti prašymas nekilnojamojo turto (statinių) ir/arba žemės mokestine verte laikyti vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą?

Prašymas nekilnojamojo turto (statinių) ir / arba žemės mokestine verte laikyti rinkos vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, gali būti teikiamas užpildžius Nekilnojamojo turto mokesčio ir žemės mokesčio mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių priede pateiktą prašymo forma arba laisvos formos prašymą. Prašymas turi atitikti šiuos reikalavimus:
 
·         jeigu prašymą teikia fizinis asmuo, prašyme privalo būti nurodytas prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas;
·         jeigu prašymą teikia juridinis asmuo – prašymą teikiančio juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;
·         prašyme privalo būti nurodytas nekilnojamojo turto (statinio) ir / arba žemės sklypo, kurio mokestinė vertė turi būti tikslinama, unikalus numeris;
·         prašymas turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens;
·         prašymas turi būti pasirašytas visų nekilnojamojo turto savininkų arba vieno iš jų, turintis teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą;
·         jeigu prašymą teikia nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojo ir / arba žemės mokesčio mokėtojo įgaliotas asmuo, prie prašymo pridedamas atstovo įgaliojimas, atitinkantis Civiliniame kodekse nustatytus reikalavimus;
·         kartu su prašymu pateikiamas individualaus vertinimo ataskaitos originalas.Redaguota: 2023-05-09 10:30
Į viršų