Juridinių asmenų registras

Ar popieriuje atsispausdintą elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) galima pateikti tretiesiems asmenims kaip oficialų dokumentą?

Elektroninis sertifikuotas Juridinių asmenų registro išrašas (ESI) yra oficialus dokumentas, kuris galioja elektroninėje erdvėje. Kaip reglamentuoja Civilinio kodekso 4.262 straipsnis, į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais. ESI (prieigos raktas) išduodamas atlygintinai (1,92 Eur), išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. Naujai įregistruotam juridiniam asmeniui ESI išduodamas neatlygintinai.

ESI peržiūros sistema
suteikia galimybę, nurodžius suteiktą prieigos raktą (kodą), neatlygintinai pasitikrinti juridinio asmens aktualius duomenis ir informaciją. Tretieji asmenys (valstybės institucijos, bankai ir kt.), gavę iš juridinio asmens prieigos raktą, neturi reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas turi tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytinis dokumentas.
Elektroninį dokumentą galima atsispausdinti savo oficialiai neteiktinai informacijai, tuomet jis pirmiausiai turėtų būti išsaugotas PDF formatu.

Jeigu yra reikalingas popieriuje atspausdintas ir Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintas Juridinių asmenų registro išrašas, pasirinktą Juridinių asmenų registro išrašą galite užsisakyti ir atsiimti bet kuriame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje arba užsisakyti, pasinaudojus Registrų centro klientų elektroninės savitarnos sistema ir atsiimti bet kuriame Jūsų nurodytame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Išrašų užsakymo tvarką rasite nuorodoje.
 
Redaguota: 2023-05-02 13:51
Į viršų