Juridinių asmenų registras

Kaip pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus)?

Kaip nurodyta Civilinio kodekso 2.46 straipsnyje, juridiniai asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus: įstatus, nuostatus, statutus ar kt. Juridinio asmens steigimo dokumentą  galima pakeisti šiais būdais:  

Teikiant dokumentus popieriniu būdu tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui notaro voke pateikia:
1. Prašymą forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu. Notaro tvirtinimas  (ne)reikalingas, kai teikiamas prašymas įregistruoti Juridinių asmenų registro nuostatų 45 punkte nurodytų teisinių formų juridinių asmenų steigimo dokumentus.
2. Pakeistą steigimo dokumentą.
3. Juridinio asmens organo sprendimą pakeisti ir patvirtinti juridinio asmens steigimo dokumentą.

Pavyzdinis UAB visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo šablonas;
Pavyzdinis UAB vienintelio akcininko sprendimo šablonas;
Pavyzdinis UAB visų akcininkų sprendimo šablonas.

4. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Teikiant prašymą įregistruoti naują steigimo dokumentą elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą, steigimo dokumentas bus sugeneruotas automatiškai pagal ūkio ar teisingumo ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius steigimo dokumentus.

Prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos, horizontaliame meniu reikia pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelius: Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus bei įrašyti keičiamus duomenis.
Atlikus nurodytus veiksmus, sistema sugeneruos ir leis elektroniniu parašu pasirašyti naują steigimo dokumentą ir prašymo formą JAR-1-E. 
Svarbu pažymėti, kad teikiant prašymą keisti steigimo dokumentą elektroniniu būdu, būtina įkelti PDF formatu išsaugotą juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens steigimo dokumentą. Vartotojo vadovą, kaip elektroniniu parašu pasirašyti ir įkelti dokumentą (sprendimą, protokolą), rasite šioje nuorodoje.

Pasirašius sistemos sugeneruotus dokumentus ir, neišėjus iš savitarnos sistemos, sumokėjus nustatyto dydžio atlyginimą per elektroninę bankininkystę, prašymas įregistruoti bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. 
Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, steigimo dokumentas įregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Nustatytą atlyginimo dydį už juridinių asmenų dokumentų ir duomenų pakeitimų įregistravimą rasite pagal nuorodą.

Juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per šešis  mėnesius nuo sprendimo patvirtinti naujus steigimo dokumentus dienos, jeigu įstatymai nenustato kito termino.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visais atvejais keičiant akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatus, akcijos nominali vertė ir įstatinio kapitalo dydis turi būti nurodyti eurais. Žemės ūkio bendrovės įstatuose nustatytas minimalus pajinio įnašo dydis ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) ar jų sąjungos įstatuose nustatyti minimalaus ir maksimalaus pajaus ir stojamojo mokesčio dydžiai turi būti išreikšti eurais.

Redaguota: 2020-05-21 12:17
Į viršų