Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar būtina registruoti nuomos (panaudos)sutartį?

Sandorių teisinės registracijos nuostatos ir neįregistravimo pasekmės įtvirtintos Civiliniame kodekse. 6.478 straipsnyje yra nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos (panaudos) sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė, ir prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. 

Jeigu  juridiniai faktai atsiranda  ne nuo notarine forma patvirtinto sandorio, asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus teritoriniam registratoriui paduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio fakto atsiradimo dienos, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje.


 
Redaguota: 2023-03-27 09:34
Į viršų