Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar privaloma Nekilnojamojo turto registre registruoti naujai pastatytą statinį?

Statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad  atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos. Statybos užbaigimo aktas ir deklaracija apie statybos užbaigimą surašomi visų statytojų (užsakovų) vardu.

Jei norite, kad Nekilnojamojo turto registre būtų paviešinti (įregistruoti) aktualūs statinio kadastro duomenys, kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto registrą reikia pateikti tinkamus dokumentus (priklausomai nuo statinio kategorijos, atliktų statybos darbų ir kitų aplinkybių), nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje, ir aktualią nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje.

Pagrindinis registravimo privalumas - užtikrinama nekilnojamojo turto savininkų ir kitų asmenų teisių į tą turtą ir tų teisių apribojimų valstybinė apsauga saugioje, paprastoje ir ekonomiškoje Nekilnojamojo turto registro informacinėje sistemoje.

Registruojant nekilnojamąjį turtą ir teises į jį (žemės sklypus, pastatus, butus ir kitas patalpas bei inžinerinius įrenginius):

  • juridiškai įforminama nuosavybės ar naudojimo teisė,

  • įrašomi duomenys apie disponavimo nekilnojamuoju turtu apribojimus bei nekilnojamojo turto savininko prievoles, taip pat garantuojamas sandorių konfidencialumas,

  • sudėtingi dokumentai pakeičiami paprastomis formomis,

  • lengviau sprendžiami ginčai,

  • atsisakoma daugkartinių ir varginančių nuosavybės teisės tikrumo tikrinimų.

Redaguota: 2022-02-23 13:30
Į viršų